card
Gyorskassa
Termék Ár Mennyiség Egységár

Az Ön kosara üres

Általános Szerződési Feltételek

 

Üdvözöljük honlapunkon! 

 

Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”), mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát. Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

 

Vállalkozásunk (a továbbiakban: „Szolgáltató”) adatai, impresszum:

 

Szolgáltató neve: Telisan Enterprises Kft.

Szolgáltató székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2. (Magyarország)

Szolgáltató levelezési címe: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2. (Magyarország)

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató nyilvántartási száma: Cg. 01-09-350735

Szolgáltató adószáma: 27123740-2-43

Szolgáltató képviselője: Szilvás Valéria, ügyvezető

 

Szolgáltató elérhetősége

E-mail-cím: info@telisan.eu

Telefonszám: 0036204362126

 

Tárhelyszolgáltatóra vonatkozó adatok:

 

Tárhelyszolgáltató neve: hostiner.com

Tárhelyszolgáltató székhelye: Kaunas, Lithuania

Tárhelyszolgáltató elérhetősége

E-mail: support@hostiner.com

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a www.mexo.hu cím alatt elérhető online kereskedelmi oldal online rendelés szolgáltatásának (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybe vevője (a továbbiakban: „Ön” vagy „Felhasználó”) általi használatának feltételeit tartalmazza, amely feltételek a Szolgáltató és a Felhasználó között, különösen a www.mexo.hu  weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) leadott megrendeléssel létrejövő szerződéses jogviszony részét képezi. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a Weboldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén.

 

 

I. Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

 

 1. A Szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján nem minősül engedélyköteles tevékenységnek.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv”) szerint cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes magánszemély, vagy jogi személy, aki vagy amely a Weboldalon keresztül összeállított fogyasztási cikkek szállítására ajánlatot kér a Szolgáltatótól. A Weboldalon online rendszer (webes alkalmazás) működik, mely a Szolgáltató működését segíti, rendelések kezelésével, készletkezeléssel és riportfunkciókkal.
 3. A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során Ön elismeri, hogy megismerte és így elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. A Weboldal használata során köteles valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult – a Szolgáltatót az irányadó jogszabályok alapján megillető egyéb jogok korlátozása nélkül – a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: az „E-ker. Törvény”) elektronikus szerződéskötésre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Szolgáltató között, itatásra nem kerülő, írásbeli szerződés jön létre, amelyet a felek kizárólag magyar nyelven kötnek meg. Az adatbeviteli hibákat a Felhasználó a megrendelés küldése gombra kattintás előtt, az összegző oldalon tudja javítani. A Szolgáltató nem vetette alá magát a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexnek.
 5. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel Polgári Törvénykönyv és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 6. A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a Weboldal, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, az általa megadott e-mail-címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 

II. A Szolgáltatással kapcsolatos feltételek, felelősség

 

 1. A Felhasználó számára az Szolgáltató a Szolgáltatást regisztráció mellett biztosítja. A regisztrációhoz a Felhasználó által megadott név, e-mail-cím és telefonszám, mint egyedi azonosító szükséges.
 2. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 3. A Szolgáltató fenntartja jogát bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a Weboldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. A jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató kivételével tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 5. A megjelenített termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
 6. A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
 7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a Magyarországon irányadó joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív, akár negatív irányban minimum 50%-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság fogalmát a Polgári Törvénykönyv nem határozza meg.
 9. Az előző pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között. A Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.
 10. A Weboldal használatával Ön elismeri, hogy ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait és elfogadja azokat, különös tekintettel az Internet technikai teljesítményére és a lehetséges hibákra. Erre is figyelemmel kizárjuk felelősségünket, különösen az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

i) Interneten keresztül küldött, vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, vagy annak változása;
ii) Internet hálózatban felmerült bármilyen jellegű hiba;

iii) telekommunikációs hiba;

iv) programhiba, szoftverhiba, vagy bármilyen technikai hiba, akár hardver, akár más eszköznél merült fel;

 1. A fenti II. 5-10. pontokban foglaltak korlátozása nélkül, a Weboldalon közzétett termékek terméklapján megjelenő információk pontosságának biztosítása érdekében a Szolgáltató minden tőle telhető intézkedést megtesz, ennek ellenére téves, illetve hiányos információk, pontatlanságok (a továbbiakban: „Helytelen Információk”) előfordulhatnak, beleértve akár a termékek összetevőire, tápanyagértékére és az allergénekre vonatkozó információkat is. A Helytelen Információk megjelenítését okozhatja akár a termék csomagolásán rögzített információ (mely a Weboldalon megjelenített termékinformációk elsődleges forrása) pontatlansága, akár más ok. Kérjük, hogy amennyiben az Ön által ismert, megszokott információktól eltérő információkat talál, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink bármelyikén. A Szolgáltató az irányadó jogszabályok által megengedett legszélesebb körben korlátozza a felelősségét a Helytelen Információkból származó esetleges károkért.
 2. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít azonban hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. A hibás teljesítésért a Szolgáltató kellékszavatossággal tartozik.  A Termék sajátosságára tekintettel kellékszavatosság keretében választása szerint – a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban – (i) elsősorban kicserélést, (ii) másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árengedményt) igényelhet, vagy (iii) a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat.

 

III. A Rendelés menete

 

Technikai lépések, amelyek a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni. 

 

1. Megvásárolható termékek, a termék kiválasztása

 

1.1 Ön a Weboldalon szereplő „Rendelés” opcióra kattintva választhatja ki a kívánt termékfajtát, és ezen belül az egyes termékeket (a továbbiakban: „Termék”). Az egyes Termékekre kattintva találja a Termék fotóját, mellette pedig a Termék ismertetőjét és bruttó árát.

 

1.2 A Weboldalon táblázat szerint, dátum és nap megjelölésével látható az elérhető Termékek köre. A Terméket a Termék ikonjára kattintva lehet kiválasztani, mennyiségét a + és – jelekkel lehet növelni / csökkenteni. Ha egy bizonyos mennyiségre nem lehet megnövelni az adott terméktípust, akkor i) a rendelhető mennyiség elfogyott, vagy ii) az adott Termékből elérte a maximálisan rendelhető darabszámot.

 

1.3 Önnek vásárlás esetén a Weboldalon szereplő árat kell megfizetnie. A Termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

 

1.4 A Termék kiválasztása során a végösszeg folyamatosan változik az új Termék összegével. A Termék ára, valamint a szállítás költsége minden esetben külön kerül feltüntetésre.

 

2. Rendelés áttekintése, fizetés

 

2.1 Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy a rendeléshez szükséges adatainak (azaz a név, szállítási cím, telefonszám, e-mail-cím) megadását, valamint az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti rendelését.

 

2.2 Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A Weboldalon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

 

2.3 Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

2.4 A megrendelés véglegesítését követően a pénzügyi szolgáltató biztonságos, titkosított oldalára jut, ahol a megfelelő adatok megadása után tudja a kifizetést bankkártyájáról megejteni.

 

3. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 

3.1 Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

3.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

3.3 Ha az Ön által kiválasztott terméket nem tudjuk kiszállítani, akkor felajánlhatunk olyan más terméket, amely árában és jellemzőiben a lehető legközelebb áll az Ön által kiválasztott termékhez (a továbbiakban: „Helyettesítő Termék”). A Helyettesítő Termék ára, kiszerelése és jellemzői eltérhet az Ön által már kiválasztott termék árától, kiszerelésétől és jellemzőitől. A megrendelés visszaigazolása során a Helyettesítő Termékre külön felhívjuk az Ön figyelmét, melynek elfogadásáról Ön szabadon dönthet.

 

3.4 Fenntartjuk jogunkat a szállítástól való elállásra, ha a Szolgáltatásunkat azért nem tudjuk teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére. Ilyen esetben erről tájékoztatjuk Önt és a megfizetett vételárat visszatérítjük, vagy – az Ön nyilatkozata szerint – más megrendelésébe beszámítjuk.

 

IV. Fizetési módok

 

A szerződés létrejöttét követően a harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára irányítjuk, amennyiben a megrendelés során online fizetés bankkártyával vagy PayPal fizetési módot választott. Az online bankkártyás vagy PayPal fizetési mód választása esetén a fizetés a szerződés hatályba lépésének feltétele.

 

 1. Online fizetés bankkártyával 

 

  1.  
  2. A bankkártyás fizetés a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató, a Barion Payment Zrt. (felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank; engedélyének száma H-EN-I-1064/2013; a továbbiakban „Barion”) biztonságos fizetési rendszerén keresztül valósul meg.
  3. A vásárlási folyamat során a fizetéshez érve átirányítjuk a Barion biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven fog tudni használni. A tranzakció a Felhasználónak ingyenes, a szolgáltatásért a Szolgáltató fizet. Az Ön bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.
  4. A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, aminek segítségével a felhasználó Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro vagy Amex bankkártyával fizethet online áruházunkban, akár regisztráció nélkül is. Lehetősége van Barion egyenlegről is kiegyenlíteni a termék árát. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő email címet. Ha a felhasználónak nincs bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben email cím és jelszó megadásával kezdeményezhető a fizetés. További tudnivalók »

 

 1. Fizetés Paypal-lal

 

  1. A Szolgáltató a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a PayPal fizetési rendszerének igénybevételével van lehetőség a Termékek árának megfizetésére. A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni.
  2. A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős. További tudnivalók »

 

 1. Utánvétel

 

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

 

V. Kiszállítás

 

 1. A Termék kiszállítását szerződés alapján a Szolgáltató által igénybe vett harmadik felek végzik.
 2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.
 3. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 1-5 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.
 4. Amennyiben a Felhasználó a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést a kiszállítás időpontjában nem veszi át és a Felhasználó az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 10 (tíz) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Felhasználó oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, a Felhasználó nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles, a már kiegyenlített ellenértéket pedig nem követelheti vissza.
 5. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi események a szerződés teljesítését vis maior eseményként érintik:
  i) a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet,

ii) a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi intézkedések,
iii) a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a szállítást végző partner) által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések.

 1. A vis maior helyzet a Szolgáltatót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.
 2. Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Szolgáltató jogosult:

i) a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,

ii) a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

 1. A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Szolgáltató a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.

 

VI. Elállás

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 
 2. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
 4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 
 5. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kozmetikai cikkek, ha azokat kibontották);
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 1. Higiéniai termékeknek minősülnekA jelen fejezet 5. pont e) alpontja  alatt érteni kell különösen, de nem kizárólagosan a következő termékeket:
 • kozmetikai, haj, bőr, testápolási termékek, krémek;
 • étkezéshez használatos termékek;
 • fül nyílásba helyezhető termékek;
 • olyan termékek, amelyek kialakításuk, illetve rendeltetésük révén testnedvvel érintkezhetnek pl. fehérnemű, fürdőruha, zokni;
 • állatgondozási termékek.
 1. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 4. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 5. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 6. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 7. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 8. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 9. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 10. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 11. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 12. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 13. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 14. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 15. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

Elállási jog gyakorlásának a menete:

 1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

VII. Jótállás, szavatosság

 

  1. Hibás teljesítés
  1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
  3. Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
  4. Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 1. Kellékszavatosság
  1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  3. Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kettő éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  4. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság
  1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  1. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  2. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás
  1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.
  2. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
  3. Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint
 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  1. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  2. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
  3. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
  4. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
  5. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
  6. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás
  1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
  2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
  3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
  4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
  6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
  7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

VIII. Panaszkezelés

 

 1. Célunk, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, az Ön teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Önnek mégis valamilyen panasza van a Szolgáltatásunkkal, illetve a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti velünk.
 2. Panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, s annak egy másolati példányát átadjuk Önnek.
 3. Az Ön írásbeli panaszát 30 napon belül írásban megválaszoljuk. Amennyiben panaszát elutasítjuk, ezt mindenképp kellő részletességgel megindokoljuk Önnek. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, annak érdekében, hogy az ellenőrző hatóságoknak a hatóság kérésére bemutathassuk.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

i) Fogyasztóként panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
ii) Fogyasztóként panasz esetén lehetősége van továbbá békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. Fogyasztóként panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 3. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 4. Amennyiben Ön panasza esetén nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztóként a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
  i) az eljáró bíróságot;

ii) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
iii) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
iv) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
v) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 1. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
 2. A Szolgáltatással kapcsolatos elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a Felhasználó a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; http://nmhh.hu

 

IX. Kapcsolattartás

 

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az Impresszumban szereplő elérhetőségek bármelyikén fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket írásban, a Felhasználó által megadott e-mail-címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított 30 napos határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
 2. A Szolgáltató a Weboldal egyes felületein, a Felhasználó könnyebb eligazodása érdekében egyéb közvetlen kommunikációs csatornát (például online chat) is biztosíthat, amely azonban nem minősül felhasználói tájékoztatásnak, és hivatalos ügyfélkapcsolati pontnak.

 

X. Személyes adatok védelme

 

 1. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a Szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.
 2. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja vásárlói, ügyfelei és felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és elkötelezett ezen természetes személy érintettek adatainak védelme mellett, és törekszik arra, hogy a Weboldal használatával összefüggő adatkezelés az Ön elvárásainak a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen. Ezen erőfeszítése részeként, valamint összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény erre vonatkozó előírásaival, a Szolgáltató külön Adatkezelési Tájékoztató útján nyújt Önnek tájékoztatást a Szolgáltatással adatkezelés elveiről, illetve szabályairól.

 

XI. Szerzői jogi rendelkezések

 

 1. A Weboldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett. A Weboldal a Szolgáltató szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa. A www.mexo.hu  mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 2. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainre, az azokkal képzett másodlagos domainre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy bármely része módosítható vagy indexelhető.
 3. A Szolgáltató által működtetett Weboldalra és annak aloldalaira mutató linkeket a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül el lehet helyezni. A linkelés csak a teljes oldalra vonatkozhat.
 4. Nem engedélyezett linket úgy elhelyezni, amely azt a látszatot kelti, hogy a Szolgáltató bármely honlapja, vagy annak tartalma más honlap közvetlen, vagy közvetett tartalmára utalna, annak részeként jelenne meg.

 

XII. Egyéb rendelkezések

 

 1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.
 2. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
 3. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 4. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 5. Amennyiben Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

XIII. Törvényi hivatkozások

  

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet

  

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet

  

Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet

  

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény

 

 A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről